Sponsorzy:
strona główna


Witamy na stronie 9. Szkoły Aerologii Górniczej.


W dniach 27–29 września 2017 roku w Białce Tatrzańskiej odbyła się 9. Szkoła Aerologii Górniczej.

Organizatorem konferencji jest Sekcja Aerologii Górniczej Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, która przekazuje współorganizowanie kolejnych edycji szkoły poszczególnym jednostkom naukowo-badawczym związanym z Aerologią Gorniczą.

W tym roku współorganizatorem była Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH oraz Fundacja Nauka i Tradycje Górnicze przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Patronat honorowy objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

Celem szkoły jest prezentacja najnowszych osiągnięć światowej i krajowej nauki w zakresie wentylacji kopalń, wymiana doświadczeń, prezentacja interesujących przypadków i zdarzeń oraz sposobów rozwiązywania problemów ruchowych w kopalniach.

W trakcie tegorocznej szkoły wygłoszono łącznie 51 referatów, którym towarzyszyły liczne dyskusje. Referaty opublikowane zostały w materiałach konferencyjnych pt. „Aktualny stan zagorożen aerologicznych w kopalniach podziemnych". W konferencji uczestniczyło 120 osób.

Charakter międzynarodowy szkoły zapewnili goście z Republiki Czeskiej oraz z Chińskiej Republiki Ludowej. Delegacja chińska zaprezentowała stan przygotowania do Międzynarodowego Kongresu Wentylacji Kopalń i zaprosiła do Xi'an w 2018 roku.

Kolejną szkołę współorganizował będzie Instytu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie.

Copyright: D&O 2017