Sponsorzy:Tematyka i sesje


Tematyka konferencji jest związana z Aerologią Górniczą.
W ramach 9. Szkoły Aerologii Górniczej odbędą się następujące sesje:

  • Analiza systemów przewietrzania
  • Pomiaroznawstwo wentylacyjne
  • Zagrożenia gazowe i pyłowe
  • Zagrożenie klimatyczne
  • Zagrożenie pożarowe
  • Ratownictwo górnicze
Copyright: D&O 2017