Sponsorzy:Sponsoring i reklama


Korzyści, jakie odniesie Państwa Firma z faktu sponsorowania:

 • umocnienie pozytywnego wizerunku Państwa Firmy poprzez pozytywne skojarzenia z Szkołą Aerologii Górniczej,
 • sponsoring jest subtelniejszy niż reklama, a w związku z tym jest bardziej wiarygodną formą promocji,
 • firmy sponsorujące postrzegane są zarówno przez klientów jak
  i konkurencję jako silne, innowacyjne i wiodące w branży.

Zobowiązujemy się do odpowiednio należytego wyeksponowania Państwa Firmy.

W ramach sponsoringu w zależności od Państwa oczekiwań proponujemy możliwość:

 • umieszczenia logo Państwa firmy na stronie internetowej
  9. Szkoły Aerologii Górniczej,
 • zamieszczenia informacji o Państwa Firmie w materiałach Szkoły,
 • zorganizowania wieczoru promocyjnego pod patronatem Państwa Firmy,
 • wygłoszenia komercyjnego wykładu,
 • zorganizowanie punktu wystawowego.

Im wcześniej podejmiecie Państwo decyzję, tym szybciej logo Państwa Firmy znajdzie się w naszych materiałach.

Wyrażamy nadzieję, że Państwa współudział stanowić będzie widoczny wkład w powodzenie 9. Szkoły Aerologii Górniczej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą lub sponsoringiem
9. Szkoły Aerologii Górniczej prosimy o kontakt z organizatorami konferencji.


Copyright: D&O 2017