Sponsorzy:
Komitet Naukowy


prof. dr hab. inż. Nikodem Szlązak - przewodniczący


prof. dr hab. inż. Wacław Dziurzyński


prof. dr hab. inż. Stanisław Nawrat


prof. dr hab. inż. Bernard Nowak


prof. dr hab. inż. Jan Szlązak


prof. dr hab. inż Stanisław Wasilewski


dr hab. inż. Henryk Badura, prof. Pol. Śl.


dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG


dr hab. inż. Jan Drenda, prof. Pol. Śl.


dr hab. inż. Eugeniusz Krause, prof. GIG


dr hab. inż. Dariusz Obracaj, prof. AGH


dr inż. Janusz Cygankiewicz


dr inż. Sławomir Gajosiński


dr inż. Andrzej Tor


Copyright: D&O 2017